Kategoria „Przykładowe testy” zawiera zbiory pytań które związane są z tematyką prowadzonych szkoleń z obszaru „Bezpiecznego Pracownika”. Testy dostępne
w tej kategorii są bezpłatne dla wszystkich użytkowników platformy. W celu posiadania statusu użytkownika platformy należy zarejestrować się na platformie e-learningowej szkolenia.bezpiecznypracownik.pl.

Dostępne testy umożliwią sprawdzenie poziomu wiedzy z kluczowych zagadnień bezpieczeństwa IT. 

Niniejszy sprawdzian umożliwi samodzielną ocenę wiedzy nt. zagrożeń i dobrych praktyk bezpieczeństwa IT.  

Niniejszy sprawdzian umożliwi samodzielną ocenę wiedzy nt. świadomości zagrożeń i obowiązku ochrony informacji.  

Zachęcamy do zapoznania się z demo szkolenia pt. „Pracownicy świadomi zagrożeń i obowiązku ochrony informacji”.  Niniejsze demo przedstawia formę poruszania się po szkoleniu e-learningowym.

Każda lekcja zamieszczona w szkoleniu demo zawiera po kilka slajdów wybranych z pełnej wersji szkolenia e-learningowego.  Materiały dydaktyczne zostały opracowane  we współpracy ze specjalistami z metod zdalnego nauczania osób dorosłych jak i również z ekspertami bezpieczeństwa IT. 

Pełna wersja szkolenia  dostępna jest na platformie e-learningowej w zakładce „Kursy z obszaru bezpieczeństwa IT”.