Witamy na platformie Centrum Edukacji szkoleń e-learningowych! Platforma e-learningowa Centrum Edukacyjnego Bezpieczny Pracownik jest narzędziem służącym do prowadzenia wirtualnych zajęć edukacyjnych z obszaru bezpieczeństwa IT oraz bezpieczeństwa informacji. Udostępnione na autorskiej platformie e-learningowi zasoby umożliwiają przygotowanie się do egzaminu końcowego z poszczególnych "Kursów". Główną składową platformy są „Kursy” zorganizowane zgodnie z tematyką kolejnych działów programu nauczania. Składowymi „Kursów” są treści teoretyczne w postaci kolejnych tematów e-lekcji oraz materiały oglądowe w postaci prezentacji i filmów. Podsumowaniem każdego „Kursu” jest egzamin, czyli specjalnie skonstruowane, interaktywny test pozwalający na sprawdzenie stopnia przyswojenia nabytej wiedzy. Ukończony egzamin wynikiem pozytywnym potwierdzony zostanie Certyfikatem danego „Kursu”.

Tematyka i zakres dostępnych szkoleń: