Kurs z zakresu ochrony danych osobowych

Niniejsze szkolenie poruszające najważniejsze aspekty prawne, techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych przeznaczone jest zarówno dla wszystkich pracowników jak i kadry kierowniczej i menedżerskiej. Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli bowiem pracownikom zgodnie z prawem realizować swoje zadania, zaś osobom decyzyjnym wyjaśni jak przystosować procesy przetwarzania w danej organizacji do wymogów obowiązujących przepisów prawa.

 

Cele Szkolenia:

 • Przedstawienie szkolonym zakresu ochrony danych osobowych oraz obowiązujących wymagań formalno-prawnych.
 • Przedstawienie, wyjaśnienie i pomoc w zrozumieniu skomplikowanej wiedzy prawniczej dotyczącej ochrony danych osobowych.
 • Uświadomienie rzeczywistych zagrożeń, na jakie narażone są dane osobowe oraz odpowiedzialności za niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
 • Pomoc w przystosowaniu procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów prawa.
 • Zapoznanie z zasadami organizacji i bezpieczeństwa systemów oraz sposobami ochrony przetwarzanych i przechowywanych danych osobowych w systemach informatycznych i papierowych.
 • Omówienie sposobów zabezpieczeń dla danych osobowych przetwarzanych w formach tradycyjnych i elektronicznych.
 • Spełnienie wytycznej GIODO polegającej na przeszkoleniu osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych osobowych.
 • Uświadomienie odpowiedzialności ciążącej na pracownikach przetwarzających dane osobowe oraz  osobach decyzyjnych i zarządzających odpowiedzialnych za ich właściwe zabezpieczenie.
 • Uświadomienie o zakresie odpowiedzialności oraz skutkach prawnych w przypadku ujawnienia tych informacji lub niestosowaniu wymagań bezpieczeństwa.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

 • Dla pracowników przetwarzających dane osobowe w codziennej pracy zawodowej w celu poznania jak również przypomnienia i odświeżenia wiedzy.
 • Dla osób zarządzających odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur chroniących dane osobowe.
 • Dla Administratorów Danych Osobowych odpowiedzialnych w świetle prawa za całokształt procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji.
 • Dla wszystkich pozostałych osób mających kontakt z danymi osobowymi którzy pragną poszerzyć i zaktualizować swoja wiedzę.

Forma Szkolenia:

Szkolenie e-learningowe przedstawione jest w postaci prezentacji multimedialnych oraz wykładów zawierających w ostatniej części pytania testowe pozwalające przypomnieć i utrwalić zdobytą podczas każdej lekcji wiedzę. Cykl 8 lekcji zakończony jest egzaminem składającym się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

W celu skorzystania ze szkoleń e-learningowych Użytkownik zobowiązany jest do posiadania aktywnego konta e-mail, na które zostaną przesłane dane do logowania do szkolenia oraz komputer z łączem internetowym. Podczas szkolenia powinni Państwo posiadać głośniki lub słuchawki komputerowe. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się na tej stronie.

Program Szkolenia:

1. Przepisy prawa regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

2. Podstawowe pojęcia związane z ochrona danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych.

4. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą a obowiązki administratora danych Osobowych.

6. Zobowiązania pracowników, jako osób przetwarzających dane osobowe.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych.

8. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a Odpowiedzialność za naruszenie.

9. Przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa – zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Podstawowe pojęcia.
 • Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych.
 • Zobowiązania pracowników.
 • Obowiązki administratora danych.
 • Sankcje za naruszenie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Zasady nadawania, zmiany i utraty uprawnień dla osób przetwarzających dane osobowe.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych – zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu.
 • Zasady uwierzytelniania w systemach informatycznych.
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
 • Zasady kontroli przetwarzania danych osobowych.

Organizator Szkolenia:

Centrum Edukacji powołane w ramach firmy eSecure

Koszt Szkolenia:

Cena Szkolenia wynosi: 39,00 zł (brutto)

 • Udział w szkoleniu przez Internet poprzez dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
 • Certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 kwiecień 2013, 15:44